Yhdistyksen historia

Yhdistyksellä on pitkä ja monivaiheinen historia läpi sen yli 125 toimintavuoden.


 • Tampereen Naisyhdistys ry:n perustamiskokous pidettiin Suomalaisessa tyttökoulussa 20.11. Jäseneksi liittyi 40 naista, puheenjohtajaksi valittiin Leila Genetz.

   


 • Kolmen vuosikymmenen ajan yhdistys neuvoi, tuki ja kehitti erilaisia palveluita ja toimia tamperelaisten
  naisten, lasten ja yleensäkin, perheiden auttamiseksi. Heidän aloitteestaan ryhdyttiin ylläpitämään mm.
  lastenseimi- ja kesäsiirtolatoimintaa, puutarha- ja kodinhoitoneuvontaa sekä luku- ja laskutaidon
  opettamista. Ensimmäiset kesäsiirtolat perustettiin jo vuonna 1891.


 • Palvelijatarkoti – pitkään kodeissa palvelutyötä tehneille naisille tarkoitettu vanhainkoti –
  aloitti toimintansa Viinikan kaupunginosassa. Myöhemmin nimi muutettiin Viinikan kodiksi.


 • Lahdensivun koti, yksinäisille liike- ja virkanaisille tarkoitettu vanhainkoti, aloitti toimintansa
  Kaukajärvellä entisessä Kylyn hoitokodissa. Huvilamainen rakennus oli tuotu aikanaan Terijoelta.
  Koti lakkautettiin 1979 silloisten palo- ja turvallisuusmääräysten tarkentumisen myötä.


 • Vuonna 1928 toimintansa aloittaneen Palvelijatarkodin nimi muutettiin Viinikan kodiksi.


 • Uusi, silloin Suomen suurin yksityinen vanhainkoti, aloitti toimintansa Ruotulan
  kaupunginosassa. Nimi säilyi entisenä Lahdensivun kotina.


 • Viinikan koti lakkautettiin ja toiminta siirrettiin Lahdensivun kotiin.


 • Kaksi Lahdensivun kodin neljästä asumisyksiköstä muutettiin muistisairaiden ikäihmisten
  ryhmäkodeiksi.


 • Lahdensivun kodin vanhainkoti muuttui Tampereen kaupungin esityksestä tehostettua
  palveluasumista tarjoavaksi palvelutaloksi.


 • Tampereen Naisyhdistyksen 125-vuotisjuhlavuonna jäseniä oli 320 ja puheenjohtajana toimi Kirsi Lumme-Sandt.
  Yhdistyksen ja Lahdensivun kodin toiminta jatkuu edelleen vakaalla pohjalla.

Lahdensivun koti

Jaakonmäenkatu 5
33560 Tampere

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa
etunimi.sukunimi@­tampereennaisyhdistys.fi

 

Tykkää meistä Facebookissa!